Your browser does not support JavaScript!
106學年度甄選入學第二階段指定項目甄試公告

106學年度甄選入學第二階段指定項目甄試公告

甄試日期:106年 6月22日(四)上午

各面試場地及報到時間請參閱:

數位多媒體系           電機工程系              機械工程系

車輛工程系               資訊科技系              化妝品應用系

流行設計系               時尚造型設計系      時尚經營管理系

創意產品設計系        餐飲管理系              觀光休閒系

旅館管理系               表演藝術系              影視傳播系

 

當日請攜帶身分證件及文具用品應試

瀏覽數