secretariat

國際暨兩岸事務處

2020媽祖美食節全國技能大賽 Cuộc Thi Tay Nghề Quốc Gia Lễ Hội Ẩm Thực Mazu 2020