secretariat

國際暨兩岸事務處

有關本校國際學生產學合作專班招生重要公告(2023年06月06日)

有關本校國際學生產學合作專班招生重要公告(2023年06月06日)

國際計兩岸事務處

黎明技術學院於2023年6月6日聲明:本校從未委託越南河內九思華語留學顧問公司( 網址:https://www.cuutu.edu.vn/tuyen-sinh-hoc-vien-ky-thuat-le-minh-he-vua-hoc-vua-lam-nam-2023/ )辦理相關升學 作業; 亦未與越南河內九思華語留學顧問公司有任何聯繫,特此公告,以正視聽。

Vào ngày 06/06/2023 Trường Học viện Kỹ thuật Lê Minh tuyên bố: Nhà trường chưa từng ủy quyền cho Trung tâm Du học Cửu Tư(trang web:https://www.cuutu.edu.vn/tuyen-sinh-hoc-vien-ky-thuat-le-minh-he-vua-hoc-vua-lam-nam-2023/) tuyển sinh và xử lý các thủ tục nộp hồ sơ báo danh của sinh viên; đồng thời nhà trường không có bất cứ liên hệ nào với Trung tâm Du học Cửu Tư. Trân trọng thông báo!