secretariat

會計室

109學年度學雜費收費標準

109學年度學雜費收費標準

圖資中心-A

工農類:數位多媒體系、電機工程系、機械工程系、資訊科技系

               創意產品設計系表演藝術系影視傳播系

               車輛工程、戲劇系

商管類:餐飲管理系旅館管理系、觀光休閒系、時尚經營管理

理醫類:化粧品應用系、服飾設計系、時尚設計系

下載檔案:109學年度學雜費收費標準

Awesome!
Now you can become a part of our friendly community.