secretariat

學生事務處

函轉內政部「新世代打擊詐欺策略行動綱領」提供防詐宣導素材

函轉內政部「新世代打擊詐欺策略行動綱領」提供防詐宣導素材

學務處 課外組
明:  
  一、 依據內政部111年3月30日內授警字第1110870190號函辦理。
  二、 有關內政部製作之防詐宣導素材,雲端網址連結如下:
     (一)防詐咖啡廳系列影片:https://tinyurl.com/yb9rll8l
     (二)防詐學堂系列影片:https://tinyurl.com/yahn9xqp
     (三)30秒短版影片:https://tinyurl.com/y9qhoaae
     (四)與Facebook合作宣導影片:https://tinyurl.com/y9sewygz

聯絡資訊

連絡電話:(02)2909-7811

地      址:

243083 新北市泰山區泰林路三段22號

Awesome!
Now you can become a part of our friendly community.